Nytt hus från MJÖBÄCKSVILLAN blev en MARDROM. Är vi ENSAMNA om detta? Målet med blogen är ta kontackt med andra drabade familje.